Getty Images uspělo a Stability AI půjde před soud. Rýsuje se první precedens pro obrazové neuronky

Před rokem se začaly objevovat první žaloby na tvůrce generativní AI • Teď první z nich míří k britskému obchodnímu soudu • Obětí je Stability AI a její rodina generátorů Stable Diffusion

This is a companion discussion topic for the original entry at https://connect.zive.cz/clanky/getty-images-uspelo-a-stability-ai-pujde-pred-soud-rysuje-se-prvni-precedens-pro-obrazove-neuronky/sc-320-a-225555/default.aspx